ARENA

ARENA

Arena Süt Yemi, yüksek ve orta verimli süt ineklerinin bütün sagım dönemi boyunca kullanılabilir. Geçis Dönemi 2.faz - (Transition Period Phase2) ürünüdür. Protech ve No-Gel Corn ürünümüzle birlikte kullanılırsa erken laktasyonda çok olumlu neticeler beklenir. Ürünümüz, hem sınırlı mısır silajı tüketen inekler için ve hem de baklagil otları tüketen inekler için iyi bir seçenektir. Bununla birlikte, kaba yem olarak sadece saman veya kuru ot kullanılan inekler için de çok uygundur.

Özellikleri:

Bu ürün, diger Erkoç Süt Yemleri gibi, kendi sınıfında enerji ve protein yönünden dengelidir ve bu denge kalıcıdır. Olusturulan bu denge, ineklerinizin kondisyon kaybına ve döl verimi problemlerine karsı daha yüksek koruma saglar.

Kullanım Şekli:

  • Arena Süt Yemi halen sağılan bir inekte ilk kez kullanılacaksa, günlük 1 kg artıslarla geçis islemi yapılmalıdır. Böylece az konsantre yem tüketen inekler daha erken, çok tüketenler ise daha uzun bir geçis dönemine tabi tutulmus olur.
  • İneklerimizi besin maddesi noksanlıklarından korumak maksadıyla, dogumdan 1 hafta önce günde 0,5 kg artıslarla dogum günü 4-5 kg tüketir hale getirilmelidir. Dogumdan sonra da yine günde 0,5 kg artısa devam edilerek dogumdan sonra 10. Günde 10 kg yem tüketimi hedeflenir.