MİDİ

MİDİ

Midi Buzağı Yemleri, buzağılara, doğumdan sonraki 60, günden itibaren buzağının gelişmesine göre 120-180 günlük yaşa kadar kullanılan yemdir.

ÖZELLİKLERİ

Enerji ve protein yönünden yeterlidir ve yüksek kaliteli protein içeriğiyle desteklenmiştir. Buzağıların işkembe gelişimini tamamlayarak,

gerçek bir Ruminant olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu ürün, diğer Erkoç Besi Yemleri gibi, kendi sınıfında enerji ve protein yönünden

dengelidir ve bu denge kalıcıdır. Bu güçlü ve sabit denge, sizi Buzağı Yemleri yerine başka başka yemlerin kullanımına mecbur bırakmaz.

KULLANIM ŞEKLİ

Midi Buzağı Büyütme Yemi, 60 günlükten 120-180 günlük yaşa kadar, buzağıların önünde 2-5 cm uzunluğunda kıyılmış buğdaygil otları veya

saman ile 10’a 1 birim karıştırılarak serbest biçimde sunulmalıdır. Böylece bağırsak mikroflorasının bu yoğun yemlemeye rağmen gelişimi

desteklendiği gibi, buzağı gelişimi de iyileşir. Örneğin; 50 kg’lık çuval 5 kg’lık önceden kıyılmış yulaf otu ile karştırılıp, artan kısmı hergün değiştirilerek

buzağıya sunulmalıdır. Buzağıların önünde temiz ve serbest su her zaman hazır bulundurulmalıdır. Bu durum iştahı uyararak, buzağı büyütme yeminin

tüketimini arttırır ve işkembe gelişimi de, buzağının gelişimi de hızlanır.