EXTREME

EXTREME

Extreme Süt Yemi, içerdigi üst düzeyde enerji ve çok kaliteli protein içerigiyle, yüksek verimli süt ineklerinin bütün sagım dönemi boyunca kullanılabilir. Geçis Dönemi 2.faz - (Transition Period Phase2) ürünüdür. PROTech konsantre süt yemi ve No-Gel Corn Plus ürünümüz ile birlikte erken laktasyon dahil bütün dönemlerde etkileyici sonuçlar alınabilir. Ürünümüz, özellikle isletmelerin hakkıyla beslemekte zorlandıgı yüksek genetik potansiyele sahip inekler için gelistirilmistir. Bu yemin gelistirilmesinin amacı, yüksek ve çok yüksek verim potansiyeline sahip ineklerin, saglık ve verim yönünden tükenmelerini engellemektir. Böylece, daha çok kazandıran bu üstün genetigi sürüde tutmus ve yaygınlastırmıs olmaktayız. Bu anlamda özel ürünlerimiz; bir yarıs aracı için gelistirilmis “özel yakıtlar” gibi çalısmaktadırlar.

Özellikleri:

Bu ürün, diger Erkoç Süt Yemleri gibi, kendi sınıfında enerji ve protein yönünden dengelidir ve bu denge kalıcıdır. Olusturulan bu denge, ineklerinizin kondisyon kaybına ve döl verimi problemlerine karsı daha yüksek koruma saglar.

Kullanım Şekli:

  • Extreme Süt Yemi halen sağılan bir inekte ilk kez kullanılacaksa, günlük 1 kg artıslarla geçis islemi yapılmalıdır. Böylece az konsantre yem tüketen inekler daha erken, çok tüketenler ise daha uzun bir geçis dönemine tabi tutulmus olur. 
  • İneklerimizi besin maddesi noksanlıklarından korumak maksadıyla, dogumdan 1 hafta önce günde 0,5 kg artıslarla dogum günü 4-5 kg tüketir hale getirilmelidir. Dogumdan sonra da yine günde 0,5 kg artısa devam edilerek dogumdan sonra 10. Günde 10 kg yem tüketimi hedeflenir.