Hayvan Besleme Teknikleri

Bir tarım ülkesi olan ülkemizde geçmişte özellikle tarımsal artıkların değerlendirilmesi ilkesiyle küçük işletmelerle yapılan hayvansal üretim günümüzde entansif koşullarda daha bilimsel, teknoloji destekli ve başlı başına bir üretim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hayvansal üretimde yatırım maliyetlerinin en büyüğü olan ahırları açık sistem yaparak maliyeti en aza indirebilmemize rağmen, yem girdisi olan kaba yem ve sanayi yemini kısarak hayvansal verim elde etmemiz olanaksızdır. Bu sebeple, konusunda uzman personellerimizin işletmenize yapacağı ziyaretlerle hayvanlarınıza özel olarak hazırlanan besleme programıyla doğru besleme yapmanıza yardımcı olarak, koruyucu hekimlik hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.