İNEKLERDE YAZ BESLENMESİ

NEDİR:

İneklerin de, insanlar gibi yazın ve kışın gıda tüketim tercihleri arasında farklar vardır. Bizler genellikle kışın dondurma yemez ve yazın da şerbetli tatlıları çokça tüketmeyiz. Biz yazın tatlı tükettiğimizde nasıl ısı üretiyor ve yanıyorsak, ineklerimiz de ot türevi kaba yemleri tükettiklerinde vücutlarında ısı üretimi şekillenir. Bu sebeple inekler, sağlıkları ve üretimleri için gerekli olsa da, yazın kuru ot gibi kaba yemleri tüketmeyi pek istemezler. Daha çok konsantre yemleri ve mısır silajı tanelerini seçerek karma rasyonun lifli kısmını geride bırakırlar. Bu durum ineklerin işkembesinin asitleşmesine yani “yaz asidozuna” girme riskini arttırır. 
Yaz beslemesi, hayvanların verim ve tüketim seviyeleri  ve işletmenin yem kaynakları göz önüne alınarak, yemlemenin yeterli ve sağlıklı hale getirilmesi işlemidir. 
 

NEDEN ÖNEMLİDİR:

İneklerin yazın olan enerji ihtiyacının kış aylarından daha az olduğu düşünülür. Bu düşünce her zaman doğru olmayabilir. Birinci derece ekonomik öneme sahip sütün oluşturulması için genel bakışla, enerji ve besin maddeleri gerektiği gibi, özellikle süt yağının sentezlenebilmesi için yüksek kaliteli liflere ihtiyaç vardır. Süt miktarındaki azalmaya rağmen süt yağlarındaki düşüşün sebeplerinden biri de budur. Bu olumsuz etkilerin ortadan kalkması için ineklere besleme ile yapılacak desteklerin olabildiğince iyi planlanması gerekir.  
 

NE YAPILMALIDIR:

Tüketimin daha fazla olduğu akşam öğününde toplam rasyonun %60’ı ve sabah öğününde de %40’ı verilebilir. Dane seçimini azaltmak için, yem karışımlarının 1-5 cm uzunlukta hazırlanması  ve en kaliteli kaba yemlerin bu dönemde hayvana sunulması gerekir. Bu dönemde aşırı saman tüketimi süt miktarını çok olumsuz etkileyebilir. Metabolizmayı düzenlemek ve kuru madde tüketimini uyarmak için bitki ekstraktları kullanılabilir. Sindirimi iyileştirmek için, Sodyum bikarbonat (100gram)veMagnezyum oksit (30 gram) karışımları yaz boyunca  kullanılması hem Rumen asidozunun tamponlanmasına ve hem de metabolik asidoz riskine karşı bir önlemdir. Rasyonun enerji yoğunluğunun arttırılması için By-pass yağ ilaveleri yapılabilir. Bu arada, buğday ve arpa unu gibi işkembede hızla yıkımlanan ve buharda pişirilerek işkembede yıkımlanması sağlanan konsantre yemler sınırlı kullanılmalıdır. Ancak farklı bir uygulama olarak ısı ve buhar işlemi görmemiş mısır unu bu dönemde by-pass nişasta özelliğinden faydalanmak maksadıyla kullanılabilir. Pancar posası ve soya kabuğu gibi kaliteli lifler yaz boyunca kullanılabilir. Süt üretimi için olduğu kadar, rumen ve bağırsak sağlığı için de yüksek kaliteli liflerin temini önemli bir konudur.  Küf içeren hiçbir yem maddesi hayvanlara kesinlikle verilmemelidir. Mısır silajı günlük 20 kg kadar kullanılmalıdır. Baklagil ve buğdaygil otları karıştırılarak kullanılabilir. Günlük kullanılan kaliteli kuru kaba yem miktarı (yonca ve arpa otu gibi) 5 kilonun altına düşürülmemelidir. Hayvan başına 10 cm suluk mesafesi bırakılmalıdır (10 inek için 1metre suluk boyu). Sağımhane çıkışına en serin içme suyu konmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.