KABA YEM PLANLAMA

NEDİR:

Bir yıl süreç için eldeki  kaba yemlerin (Ot – Saman ve Silaj gibi),  eldeki hayvan sayısına yetecek miktarının tespit edilmesidir. Bu hesaplama önümüzü görmemizi  ve stok kontrolü yapmamızı sağlar. Stok yetersiz ise tedarik yolunun, fazla ise satış yolunun açılması düşünülebilir. 
 

NEDEN ÖNEMLİDİR:

Ruminantların esas tüketim kalemi kaba yemlerdir. Kaba yem çeşidi ve kalitesindeki yetersizlik, sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Kaba yem konusunu halletmiş bir işletmede hayvanlar, yıl boyunca yeterli, uygun ve ucuz rasyonlarla beslenebilirler. Sığır, Koyun, Keçi gibi geviş getiren hayvanlara kaliteli kaba ve konsantre yemlerin  bütün yıl boyunca kesintisiz sunulabilmesi  bütün verimler için bir avantajdır. Geviş getiren hayvanlar “ağız değişikliği”nden hoşlanmaz. Dengeli bir rasyonu yıl boyunca hiç sıkılmadan tüketebilir.
 Örneğin; Mısır silajı ineklere, yaz ve kış 365 gün boyunca mutlaka sunulmalıdır. Fakat, mısır silajını kış aylarında 35-40 kg/inek/gün gibi yüksek miktarlarda kullanarak bitiren ve enerji gereken sıcak yaz günlerinde enerji yönünden daha zayıf olan buğdaygil otu silajları ile ineklerini besleyen ve yaz boyunca daha düşük süt verimine mahkum olan işletmeler mevcuttur. Halbuki 20-25 kg kullanılarak bu silajın yıl boyunca kullanımı sağlanabilir.  İşte bu planlama eksikliği ile oluşan ve ekonomik kayıp oluşturan ve sürü sağlığını tehlikeye atan bir durumdur. Bu kısır döngü, ister ot sezonunda, ister silaj sezonunda yapılacak planlama ile giderilebilir ve sonra yıllarca süren dengeli besleme süreci başlatılabilir. 
 

NE YAPILMALIDIR:

Bu durum için düzeltici faaliyet olarak yalnızca planlama yapmak ve alışkanlığı değiştirmeye çalışmak yeterli olmayacaktır. Finans kaynağı da bulmak gerekir. Bu kaynak reforme edilen ineklerden, kesilen danalardan veya satılan buzağılardan gelen para olabilir. Gelen para bahar-yaz döneminde ot, saman veya silaj almak için kullanılabilir. Kaba yem fiyatları artmadan yapılan bu gönüllü alışveriş, fiyat artışından sonra yapılan mecburi bir alışverişten daha kazançlıdır ve bu kazanç yıl boyunca devam edebilir. 
Arazi fiyatlarının ve zirai ürünlerin fiyatlarının artması ile kaba yem temininin zorlaşacağı bir süreç başlamış olabilir. Planlı kaba yem satın alma, her süt işletmesinin yapması gereken bir uygulamadır.