GURME

GURME

Erkoç Gurme Keçi Süt Yemi, ana karnındaki oglakların gelisiminin hızlı oldugu,dogumdan 1 ay önceki dönemden, süt verimi bitene kadar kullanılan yemdir. 

Faydaları:

Enerji ve protein yönünden yeterlidir ve çok yüksek kaliteli protein ve aminoasit içerigiyle desteklenmistir. Yüksek miktarda süt veren bir keçinin ihtiyaç duydugu besin maddelerini temininde gereklidir. Bu ürün, diger Erkoç Yemleri gibi, kendi sınıfında enerji ve protein yönünden dengelidir ve bu denge kalıcıdır. Bu güçlü ve sabit denge, Erkoç GURME KEÇI SÜT Yemi yerine baska yemlerin kullanımına mecbur bırakmaz. 

Kullanım Şekli:

Küçükbas hayvanlarda mısır silajı kullanımı riskler tasır. Bunun yanında, keçilerin mera ile birlikte kuru beslenmesi yapılarına daha uygundur. Keçi sütü, sahip oldugu protein, yag ve dolayısıyla enerji miktarı açısından inek sütüyle benzerdir. Bu sebeple ineklerdeki 2-2,5 litre süt 1kg yeme esittir kuralı burada da geçerlidir. Burda zorlayıcı olan fark ise; 55-60 kg canlı agırlıktaki bir keçinin 4 litre süt üretmesi, 550-600 kg canlı agırlıktaki bir inegin 40 litre süt vermesi ne benzer. 40 litrelik bir inegi beslemek zor bir istir. Ancak 4 litre süt veren bir keçiyi beslemek ve verimlerini uzun süre devam ettirebilmek daha da zor bir istir. Gurme Süt Yemi, bu konuda yardımcınızdır. Erkoç Gurme Keçi Süt Yemi, kuru dönem boyunca 300-400 gram/keçi oranında kullanılır ve dogumdan 30 gün önce arttırılmaya baslanır. Günlük 100 gramlık artıslarla 10 gün içinde 1 kg/keçi/gün seviyesine çıkılır ve devam edilir. Dogumdan sonra ise, artısa devam edilir ve süt verimine bakılarak her litre süt için 400-500gram Erkoç Gurme Keçi Süt Yemi ilave edilir. Süt veriminin azalmasıyla birlikte 300-400 gram/gün seviyelerine kadar düsülerek keçinin yasama payı verilir ve rezervleri korunur. Kaliteli kaba yem, özellikle yonca keçiler için çok önemlidir. Keçilerin uzak mesafeleri gezmeden  dolasabilecegi, kıs ve yazın sulama ve gübreleme ile olusturulabilecek yapay meralar, ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem temininde yardımcı olabilir. Kuru otlar, var ise yapay mera ve Gurme Süt Yemi ihtiyaçların çogunu karsılar.