SAKIZ

SAKIZ

Koyun Süt Yemi, ana karnındaki kuzu gelisiminin hızlı oldugu, dogumdan 1 ay önceki dönemden, süt verimi bitene kadar kullanılan yemdir.

Özellikleri:

Enerji ve protein yönünden yeterlidir ve yüksek kaliteli protein içerigiyle desteklenmistir. Yüksek yaglı, yüksek miktarda süt veren bir koyunun ihtiyaç duydugu besin maddelerini temininde gereklidir. Bu ürün, diger Erkoç Yemleri gibi, kendi sınıfında enerji ve protein yönünden dengelidir ve bu denge kalıcıdır. Bu güçlü ve sabit denge, yerine baska yemlerin kullanımına mecbur bırakmaz.

Kullanım Şekli:

Erkoç Koyun Süt Yemi, dogumdan 30 gün önce kullanılmaya baslanır. Günlük 100 gramlık artıslarla 1 hafta içinde 750gram/koyun/gün seviyesine çıkılır ve devam edilir. Dogumdan sonra ise, artısa deva edilir ve koyunun canlı agırlıgına, süt verimine bakılarak 1,5-2 kg/koyun/gün seviyelerine kadar çıkılır. Süt veriminin azalmasıyla birlikte 200 gram/gün seviyelerine kadar düsülerek koyunun yasama payı verilir ve rezervleri korunur. Kaliteli kaba yem, özellikle kuru otlar koyun için çok önemlidir. Mısır silajı kalitesi ve olgunlasmasının tam kontrol altında olmadıgı ülkemizde mısır silajı kullanımı küçükbas hayvanlarımız için Listeriosis gibi ekstra mikrobiyal riskler tasır. Kıs ve yazın olusturulabilecek yapay meralar, ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem temininde yardımcı olabilir.