Mastitis

Mastitis, mikropların süt ineklerinde yol açtığı bir meme iltihabıdır. Süt ve süt ineğinin en büyük düşmanıdır.

Hastalığın etkenleri :

Bakteriyel, Viral, Mantar ve Nonspesifik nedenler olarak 4 'e ayrılır. En önemli etkenler bakteriyel olanlardır.

1 )İnvizon dönemi : Mikroplar meme kanalına girerler.

2 )Enfeksiyon dönemi :Meme kanalına giren mikroplar meme boşluklarında aktif olarak çoğalırlar ve meme dokusunu kaparlar.

3 )Yangı dönemi : Memeye yerleşen mikropların oluşturduğu toksik (zehirli) ve diğer maddelere karşı organizmanın reaksiyon göstermesi sonucu yangı şekillenir. Memede apseler ve süt kanalında bozukluklar meydana gelir.

Hastalığın seyri :

Hastalık genelde 3 Şekilde görülür:

1 )Akut mastitis:Hayvanın genel durumunun bozulmasıyla birlikte meme lobları şişmiş, sıcak, sert ve ağrılı yangıdan dolayı kızarmıştır. Süt sulu, pıhtılı, irinli ve kanlı bir şekilde gelir.

2 )Supakut mastitis: Memede yangı belirgin değildir. Sütte koyu pıhtılar vardır

3 )Kronik mastitis: Akut ve supakut mastitisler sonucu şekillenebilir. Yangı görülmez, sütte ise gözle görülür bir değişiklik olmaz.

Hastalığın bulaşması :

HASTALIĞIN BIR HAYVANDAN DIĞERINE BULAŞMASINDA ROL OYNAYAN SEBEPLER ŞUNLARDIR:

 • Süt sağan kişiler
 • Süt makinaları
 • Buzağılar
 • Hastaların ayrılmaması
 • Barınakların iyi temizlenmemesi

Hastalığın teşhisi;hastalığın erken teşhisinde ve zaman geçirilmeden tedaviye başlanmasında klinik belirtilerin önemi fazladır.

Hastalıkta :

 • Sütte pıhtılaşmalar
 • Memede gözle görülür değişiklikler, torbada şişlik, sertlik ve kızarıklıklar
 • Meme uçlarında acı, ağrı
 • Ateş

Bu belirtilerin görülmesinin yanında basit kimyasal teşhis metotlarıyla da teşhis her zaman mümkündür.

Erken teşhis ve erken tedavi meme körlüğünü ve süt kaybını önleyecektir.

Hastalığın etkileri:

Mastitis genel olarak

1- Süt erimini düşürür

2- Sütün kalitesini ve yağ oranını düşürür

3- Meme körleşmesine yol açar

4- Sağmal hayvanların değerini düşürerek kasaplık durumuna getirir

5- Mastitisli hayvanın sütü insan sağlığına zararlıdır

Mastitis de koruyucu ve sağım metodları :

 • Ahırın temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeli, hayvanların yattıkları yer uygun olmalıdır.
 • Hayvanlar soğukta bırakılmamalı, genç hayvanlar yaşlılardan ayrılmalıdır.
 • Süt emen buzağılarda tabii emmeye son verilmeli, buzağıya hastalıklı süt içirilmemelidir.
 • Kalıtsal meme bozukluğu bulunan inekler sürüden çıkarılmalı, memesi tahrip olmuş hayvanlar kasaplık edilmelidir.
 • Sağım esnasında sağlık kurallarına harfiyyen uyulmalı, elle yapılan sağım uygun şekilde yapılmalı, memede kesinlikle süt bırakılmamalıdır.
 • Sağımdan önce sağımı takiben meme mutlaka ılık suyla yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
 • Süt sağım makinalarının temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir.
 • Meme içine ilaç vermede, meme kanalına mikrop gitmemesi için çok dikkat edilmelidir.
 • Yetiştiriciler, bu gibi durumlarda veteriner hekimle istişare halinde bulunmalıdırlar.
 • Erken teşhis ile birlikte hastalık etkenine göre hemen uygun bir antibiyotikle tedaviye geçilmelidir. Erken uygulamalarda tedavi imkanı daha fazladır.