NO-GEL-CORN+PLUS

NO-GEL-CORN+PLUS

Özellikleri:

Flake ve Expander ürünlerin %85-90 iskembede sindirilmesine karsılık, NO-GEL CORN hem iskembede uçucu yag asidi üretimine katkıda bulunur ve hem de bagırsaktan %20-30 By-pass Nisasta-GERÇEK GLUKOZ olarak absorbe edilerek inegin enerji sistemi için alternatif, kaliteli ve verimli bir kaynak olusturur. Bu harika durum, süt üretiminde artısın yanında, ineklerinizin kondisyon kaybına ve döl verimi problemlerine karsı daha yüksek koruma saglar. Plus formun içerdigi organik mineraller ise, tırnak saglıgı, memenin dogal savunma sistemi ve kızgınlık aktivitesi için etkin hormonal uyarım ve kaliteli yumurta üretimi için güçlü bir destek olusturur.

Kullanım Şekli:

No-Gel Corn, halen sagılan bir inekte ilk kez kullanılacaksa, günlük 0,25 kg artıslarla geçis islemi yapılmalıdır. Genel kullanım 2 kg/gün/inek kadardır fakat 3 kg/inek/gün seviyelerine kadar kullanılabilir. Ineklerimiz, kuru dönemin son 20-30 gününde “Geçis Dönemi FAZ 1 (Transition Period Phase 1)” Rumen’in tekrar aktivasyonu ve laktogenezin baslangıcında daha iyi enerji takviyesi maksadıyla, 1kg/inek/gün seviyesinde No-Gel Corn PLUS tüketir hale getirilmelidir. Dogumdan sonra da yine günde 0,25 kg artısa devam edilerek dogumdan sonra 5. günde 2 kg No-Gel Corn PLUS tüketimi hedeenir. Bu uygulamaya ilaveten, “Kontrollü Salınımlı Monensin” içeren Rumen mikroora modülatörü katkıları ile birlikte hem iskembeden daha fazla Propiyonik asit ve hemde bagırsaktan direkt Glukoz girisi sebebiyle organizmaya alınan enerji daha etkin degerlendirilir. Bu uygulama,ketozis problemine karsı bir savunma kalkanı olarak bütün isletmelerde standart hale getirilebilir.

No-Gel Corn, Steam Flake ve Expander islemlerinin “tersine” Isıl islem görmemis ve jelatinize edilmemis nisasta içeren bir mısır ürünüdür. Kullanım amacına göre 2 Formu mevcuttur. Sadece mısırdan üretilmis “Regular” formun yanı sıra, vitamin-mineral  ve organik mineral formları da içeren No-Gel Corn “Plus” ürünümüz özellikle yüksekverimli süt ineklerinin sagım dönemi boyunca kullanılabilir. Geçis Dönemi 2.faz - (Transition Period Phase2) ürünüdür. PROTech konsantre süt yemi ve EXTREME Süt Yemi ürünlerimizle birlikte erken laktasyon dahil bütün dönemlerde etkileyici sonuçlar alınabilir. Ürünümüz, özellikle isletmelerin hakkıyla beslemekte zorlandıgı yüksek genetik potansiyele sahip inekler için gelistirilmistir. Bu yemin gelistirilmesinin amacı, yüksek ve çok yüksek verim potansiyeline sahip ineklerin, saglık ve verim yönünden tükenmelerini engellemektir. Böylece, daha çok kazandıran bu üstün genetigi sürüde tutmus ve yaygınlastırmıs olmaktayız. Bu anlamda özel ürünlerimiz; bir yarıs aracı için gelistirilmis “özel yakıtlar” gibi çalısmaktadırlar.