NOBEL

NOBEL

Lakto Süt Yemi, yüksek ve orta verimli süt ineklerinin bütün sagım dönemi boyunca kullanılabilir. Geçis Dönemi 2.faz - (Transition Period Phase2) ürünüdür ve No-Gel Corn ürünümüz ile birlikte erken laktasyonda kullanılırsa olumlu neticeler beklenir. Ürünümüz, bol mısır silajı tüketen veya dane ilaveleri verilen inekler için oldugu gibi, enerji kaynagı kısıtlı inekler için dahi iyi bir çözümdür.

Özellikleri:

Bu ürün, diger Erkoç Süt Yemleri gibi, kendi sınıfında enerji ve protein yönünden dengelidir ve bu denge kalıcıdır. Olusturulan bu denge, ineklerinizin kondisyon kaybına ve döl verimi problemlerine karsı daha yüksek koruma saglar.

Kullanım Şekli:

  • Lakto Süt Yemi halen sağılan bir inekte ilk kez kullanılacaksa, günlük 1 kg artıslarla geçis islemi yapılmalıdır. Böylece az konsantre yem tüketen inekler daha erken, çok tüketenler ise daha uzun bir geçis dönemine tabi tutulmus olur.
  • İneklerimizi besin maddesi noksanlıklarından korumak maksadıyla, dogumdan 1 hafta önce günde 0,5 kg artıslarla dogum günü 4-5 kg tüketir hale getirilmelidir. Dogumdan sonra da yine günde 0,5 kg artısa devam edilerek dogumdan sonra 10. Günde 10 kg yem tüketimi hedeflenir.