Süt Humması

Kuru dönemde yetersiz besleme sonucu Ca ve P metabolizması bozukluğu temel nedenidir.

Kurudaki ineklerin yemlemeyle birlikte kalsiyumca zengin beslenmesi sonucu iştahın kesilmesi, kaslarda titremeler ve sallantı oluşur. İleri safhalarda ineklerde bilinç kapanır, inlemeler başlar ve boyun kasları kasılır. Vücut ısısı hızla düşer, nabız yükselir, inek yatar ve son olarak komaya girer.

Detaylı bilgi için saha sorumlularımızla irtibata geçiniz.